Misijný pamätník nenarodeným

27.09.2020 20:24

Milí priatelia,

vzhľadom na vyhlásený núdzový stav sa po dohode s koordinátorom projektu
prijatie Misijného pamätníka nenarodeným deťom v našej farnosti
v plánovanom termíne (od 4. do 10. 10. 2020) neuskutoční.

Pamätník prijmeme vo farnosti, keď to epidemiologická situácia dovolí,
aby sa do plánovaných pastoračných aktivít mohlo zapojiť čo najviac farníkov.