MODLITBA MAGDALÉNY

25.02.2013 23:28

Modlitba Magdalény je umelecko-duchovným pásmom, na ktorý Vás srdečne pozývame do farského kostola v Ruskove už túto nedeľu 3. 3. 2013 o 15.00 hod. Je to poéma pretkaná štyrmi piesňami, ktorá predstavuje život hriešnice pred a po stretnutí s Kristom, jej premenu a vieru, že spoznáva živého Boha.

Autorom námetu je kňaz Martin Gnip. Poéma vychádza z pera dnes už známeho spisovateľa Vladimíra Štefaniča (kňaz), texty a hudba piesní je súčasťou tvorby mladej autorky a hudobníčky Zuzany Eperješiovej. V úlohe Márie Magdalény sa predstaví Júlia Čekaňáková.

Modlitba Magdalény je súčasťou cyklu Modlitby, ktorý už obsahuje aj hotovú Modlitbu Ondreja a Modlitbu Cyrila a Metoda, ktorá je v prípravnej fáze.

Tento cyklus Modlitieb vytvára a prezentuje tvorivá skupina Poetica Musica pod záštitou Občianskeho Združenia Kerygma...

Po predstavení budú k dispozícii CD nahrávky – Modlitba Magdalény aj Modlitba Ondreja.