Navštívia nás bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka

12.02.2012 12:38

 

Na budúcu nedeľu 19. februára prídu navštíviť našu farnosť bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka (pri Košiciach). Počas sv. omší sa prihovoria, predstavia svoj rád, spiritualitu a priebeh výstavby ich nového kláštora.

Po sv. omšiach v Ruskove a v Olšovanoch o 10.30 hod. budete môcť prijať karmelitánsky hnedý škapuliar.

Pri tejto príležitosti bude na budúcu nedeľu 19. februára zbierka na podporu výstavby kláštora bratov karmelitánov v Lorinčíku.

Podporiť ich budete môcť aj zaobstaraním si knižiek, škapuliarov, CD s duchovnými piesňami, či iných predmetov, ktoré bratia karmelitáni prinesú so sebou.

 

Pár slov o karmelitánskom  škapuliari...

• pozostáva z dvoch kusov tmavohnedej látky, spojených dvoma stužkami alebo povrázkami

• je to zmenšená najdôležitejšia časť rehoľného rúcha (habitu), ktorý na sebe nosia karmelitánski rehoľníci a mníšky

• v duchovnom význame je rúchom Panny Márie, do ktorého ona sama rukami kňaza prioblieka tých, ktorí sa jej túžia odovzdať

• je vonkajším znakom, ktorý nám neustále pripomína o našom zasvätení sa Božej Matke, a zároveň o jej neustálej prítomnosti a pomoci v našom živote                

Prijatie škapuliara preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel prebieha podľa obradu schváleného Svätou stolicou. Najdôležitejšou časťou je požehnanie škapuliara a jeho vloženie na veriaceho, ktoré vykonáva kňaz alebo diakon.

Po prijatí škapuliara v tejto tradičnej forme si ho veriaci môže zameniť za karmelitánsky medailón, s Božským Srdcom na jednej a Pannou Máriou Škapuliarskou na druhej strane. Medaila i škapuliar sa môžu zamieňať ľubovoľne a nie je potrebné nové posvätenie.

Kto prijíma karmelitánsky škapuliar, dostáva duchovnú účasť v spoločenstve celej rodiny karmelitánskeho rádu. Okrem toho sa škapuliar stáva malým znakom veľkého karmelitánskeho ideálu: intímneho spojenia s Bohom skrze Máriu a priateľstva medzi učeníkmi.

Hlavné milosti, spojené s  úctou a nosením karmelitánskeho škapuliara:

- ochrana Panny Márie pred večným zatratením

- vyslobodenie z očistca v prvú sobotu po smrti

- ochrana Panny Márie po celý život a v hodine smrti

- duchovné spojenie s karmelitánskou rodinou a účasť na jej duchovných dobrách

 

Základné záväzky, spojené s  úctou a nosením karmelitánskeho škapuliara:

- obnovené úsilie nasledovať Pána Ježiša s pomocou Panny Márie

- stále nosenie škapuliara (s výnimkou niektorých situácií)

- zápis do knihy tých, čo prijali škapuliar

- každodenná modlitba (napr. Pod Tvoju ochranu)