Púť farnosti

04.03.2012 13:11

 

Púť Farnosti Ruskov po slovenských a moravských pútnických miestach

po stopách omilostených miest a sv. Cyrila a Metoda.

 

 

Termín: 10. 5. – 13. 5. 2012

Program:

 

1.deň:

Navštívime pútnické miesto Rajecká Lesná  s milostivou sochou Panny Márie. Od roku 1955 je tu umiestnený veľký Slovenský betlehem. Pápež Ján Pavol II. ozdobil túto svätyňu titulom bazilika minor (11. 3. 2002). Pokračovať budeme na modlitbové miesto  v Turzovke. Podvečer  odchod na Svätý Hostýn nazývaný Moravské Lurdy  pre množstvo zázrakov ktoré sa tu udiali na príhovor P. Márie. Celý tento rok sa na Svätom Hostýne slávi Jubilejný rok. Nocľah  v pútnickom dome na Svätom Hostýne. 

 

2.deň:

Ráno pútnický program na na Svätom Hostýne. Po obede sa presunieme na Velehrad na najvýznamnejšie pútnické miesto na Morave. Nocľah na Kunovskej  priehrade.

 

3.deň:

Ráno  odchod do našej národnej svätyne  šaštínskaj baziliky Sedembolestnej Panny Márie do Šaštína. Pavol VI. v r. 1964 poctil túto mariánsku svätyňu titulom baziliky minor a v r. 1966   vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za Patrónku Slovenska. Marianka s Milostivou soškou Panny Márie je naše najstaršie pútnické miesto na Slovensku s bohatou históriou a pamiatkami. Po prehliadke si v Bratislave pripomenieme hrôzy roku 1683 s hrozbou celoeurópskej moslimizácie. Milostivá socha Panny Márie v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii bola poďakovaním za ochranu v čase veľkého moru  v roku 1713. Krátka prehliadka Bratislavy. Nocľah v Nitre. 

 

4.deň:

Ráno budeme pokračovať prehliadkou slovenského Ríma - Nitry ( 7 vrškov ako v Ríme) -  Milostivý obraz Bolestnej Matky  Po páde komunizmu sa tu každoročne koná 5. júla na sviatok slovanských vierozvestov národná púť za účasti biskupov, kňazov a veriacich z celého Slovenska. Vzácnou príležitosťou bude možnosť pomodliť sa v katedrále pri relikvii sv. Cyrila. V Hronskom Beňadiku sa pomodlíme nielen pri Milostivej soche Panny Márie ale aj pri svetovom unikáte - relikvii s Kristovou krvou. Posledné omilostené miesto na našej púti bude srdce Starých Hôr - krásna bazilika minor zasvätená tajomstvu Návštevy Panny Márie. Návrat domov v neskorých večerných hodinách.

 

Cena:  94,40 €

Povinný príplatok: Komplexné cestovné poistenie: 5,60 €