Púť rodín

16.05.2024 19:20

23. jún 2024 vo Vysokej nad Uhom

Téma púte “Stolujeme – spolu jeme” je inšpirovaná biblickým veršom “A keď s nimi stoloval…” (Sk 1, 14). Výber naoko obyčajnej témy poukazuje na neobyčajnosť momentu stolovania, ak je za stolom prítomná aj Láska. Množstvo výnimočných udalostí, rozhovorov aj  zázrakov, ktoré sa udiali v prítomnosti Ježiša potvrdzujú dôležitosť domácnosti, domova i stolovania. Zámerom organizátorov je upriamiť pozornosť rodín cez vybranú tému na najdôležitejšie prostredie rodiny – domov, v ktorom prítomnosť Krista mení obyčajné na neobyčajné rovnako, ako premieňa obyčajný chlieb pri liturgickom stole na svoje telo.

Púť môže byť pre rodiny príležitosťou zastaviť sa, vidieť svoju obyčajnú každodennosť z inej perspektívy, inšpirovať sa, odkryť čosi z tajomstva Eucharistie a nanovo pozvať Darcu darov do svojho rodinného prostredia, aby v ňom mohol premieňať to, čo je potrebné.