Trojkráľové nálepky a požehnanie

12.12.2020 17:30

Kristus nech požehná náš príbytok

Všetci určite súhlasia s tým, že rok 2020 je veľmi výnimočný. V spoločnosti, cirkvi, v našich rodinách. Nikto z nás si nepamätá, aby sme najväčšie kresťanské sviatky neslávili vo farskom spoločenstve, ale pred televíznymi obrazovkami. Slávnostne, ale so smútkom sme sledovali veľkonočnú vigíliu z prázdnej katedrály a veľkonočné jedlá požehnali s pomocou internetu. V polovici roka sme vo farnosti privítali nového pána farára, ktorý aj po pol roku mnohým z nás kvôli rúškam ešte poriadne nevidel do tváre... Za duše našich zomrelých sme sa modlili celý november a pred eucharistického Krista sme mohli prísť častejšie ako kedykoľvek predtým.

Kostoly sa zatvárali a otvárali s rôznymi opatreniami, väčšina nášho spoločenského aj duchovného života sa presunula do našich domovov. Zistili sme, že nie je jednoduché byť tak často a dlho s tými, ktorí sú k nám najbližšie, a pravdivo si musíme priznať, že vďaka našej nedokonalosti medzi nami často nebol ani pokoj ani bratská láska. Neraz sme zabudli na Ježišove slová o tom, že je prítomný v každom spoločenstve, ktoré je zhromaždené v jeho mene.

Všetky tieto okolnosti v tejto čudnej dobe spôsobili, že si oveľa intenzívnejšie uvedomujeme dôležitosť a silu požehnania. Osobitne v tomto čase, kedy sme si nechávali požehnať svoje príbytky. Pán dekan k nám teraz nemôže prísť, no otcovia a mamy (či všetci s otvoreným srdcom) majú jedinečnú príležitosť otvoriť dvere svojho domu a pozvať Boha, aby doň priniesol svoj pokoj a požehnanie. Veľmi vás povzbudzujeme, aby ste ho nenechali stáť pred dverami.

Trojkráľovú nálepku na dvere s modlitbou požehnania si môžete zakúpiť vo všetkých kostoloch vo farnosti. A keďže sú Vianoce časom obdarovania, môžete sa stať sprostredkovateľmi požehnania aj pre svojich príbuzných a priateľov a zabezpečiť nálepku
a modlitbu aj pre nich :). Odporúčaná cena 2,- €.