„Zavediem ju na púšť a prehovorím k jej srdcu.“

01.03.2015 13:03

Milé dámy, v nedeľu 8. marca vás pozývame oddýchnuť si chvíľu od svojich detí, či manžela a pri káve a koláčiku sa rozprávať o tom, kto sme ako ženy a prečo je to pekné práve takto. Začneme už o 14.00 vo farskom kostole pobožnosťou krížovej cesty. Potom budeme pokračovať v priestoroch fary. Tešíme sa na vás.