15. farská milosrdná kvapka

Vo Veľkom týždni, v čase kedy si viac ako kedykoľvek počas roka pripomíname, akú obetu priniesol Pán Ježiš za to, aby sme mali nádej na večný život, sa na fare opäť raz stretla skupina ľudí, ktorí prišli obetovať zo svojej krvi pre tých, ktorí ju potrebujú pre život tu na zemi.

Napriek tomu, že sa odber zorganizoval pomerne narýchlo a takmer bez „reklamy“, krv darovalo 19 darcov. Krásny počet. Viete, prečo je to tak? Oni s tým totiž v kútiku srdca počítajú, lebo milosrdenstvo už jednoducho majú v krvi :).

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu zo srdca ďakujeme. Osobitne však darcom, sponzorom, kuchárom, organizátorom aj hostiteľom. Zo sponzorského príspevku sa z akcie zvýšilo 20,- €, ktoré organizátori obetovali na farský kostol. Aj za to ďakujeme.