9. farská milosrdná kvapka

 

Ďakujeme všetkým organizátorom, pomocníkom, sponzorom, kuchárkam a hlavne darcom, že sme takto mohli pomôcť mnohým životom.