ADSM 2013

„Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov“

V duchu tohto hesla sa nieslo tohtoročné stretnutie mládeže, ktoré sa konalo v sobotu 6. apríla v Prešove.

Aj MY mladí z našej farnosti sme sa spolu s našim pánom kaplánom tohto stretnutia zúčastnili. Bezpečne sme sa dopravili na miesto, zaregistrovali sa, a ako všetci účastníci aj my sme dostali náramky, ktoré pre nás boli vstupenkou, ale zároveň nás všetkých spájali. Práve tieto náramky nám majú pripomínať pri návrate do našich miest a dedín, aby sme boli aj my Ježišovými učeníkmi, ktorí jeho zmŕtvychvstanie hlásajú. Aj otec arcibiskup vo svojom príhovore prízvukoval to, čo je na náramku vyryté: Hriech, ktorý páchame je očistený Krvou a prostredníctvom Viery a v Čistote by sme mali Rásť, aby sme tak raz prišli do Neba

Svätou omšou nás sprevádzal zbor Sion zo Sniny, ktorý nám svätú omšu spríjemnil krásnymi spevmi, potom sme sa napapali, nasledovali workshopy, Korunka Božieho milosrdenstva a záverečný koncert skupiny 33.

Stretnutie samotné nás povzbudilo príhovorom nášho arcibiskupa, aby sme práve My boli jeho predĺženými rukami a pomáhali mu šíriť vieru medzi našimi rovesníkmi. Povzbudení z opätovného stretnutia sa s priateľmi a známymi i celkovou atmosférou, chceme pozvať všetkých mladých, aby sa k nám pridali a zažili krásu stretnutí mladých, veriacich ľudí, ktorí sa vedia spoločne porozprávať i zabaviť.

 MLADÍ