Advent – čas očakávania

Adventný čas je časom mnohorakého očakávania. Tento čas nie je napriek všetkému, ako sme si zvykli, len časom naháňania sa a sladkých pocitov. Jestvuje veľa príležitostí, kde môžeme znova a znova prejaviť ľudskosť voči tým, ktorí sa nachádzajú v pozícii núdznych. Jednou stránkou adventu sa, žiaľ, často stávajú gýč a komerčnosť, ale je tu, našťastie, aj druhá tvár tohto posvätného obdobia: solidarita a pomoc na pravom mieste.

Mnohí, ktorí sa v týchto dňoch angažujú, robia to vedome ako kresťania. Cítia, čo to znamená: Boh solidarizuje s ľuďmi. Boh sa nespráva povýšenecky. Skláňa sa k človeku. Nie je to pod jeho úroveň, pod jeho dôstojnosť. Boh sa odvážil zostúpiť do života ľudí. Žil ako my, ako človek vo všetkom nám podobný. Urobil to nie preto, aby to mal ľahšie, alebo sa prispôsobil, ale preto, že mu veľmi záleží na svete, na človeku, na jeho záchrane, a že nechce nič a nikoho zatratiť.