Aký bol farský ples...

sme vyzvedali medzi plesajúcimi a teraz vám – vďaka tým, ktorí sa s nami o svoj pohľad na ples ochotne podelili – ponúkame trošku z jeho atmosféry:

 

        „Urobte všetko, čo vám povie.“ Tieto slová našej nebeskej matky Márie, ktoré nás budú sprevádzať celým týmto rokom, boli aj mottom 7. farskej fašiangovej plesovej zábavy. Krásne upravené páry z celej farnosti aj okolia sme sa streli v sobotu 8. februára 2014 v kultúrnom dome v Ruskove. Bola to možnosť nie len si zatancovať, ale aj stretnúť sa s priateľmi, vystúpiť zo všednosti dňa a nechať sa naplniť radosťou.

Na úvod sa nám prihovoril náš pán farár a prvé piesne zahrala skupina Elias. To sme ešte netancovali, len sa tešili pohľadom na tieto naše nadané deti a krásnych mladých ľudí. Po úvodnom tanci hlavného hostiteľa sme sa ale na parket už tešili. Hudobná skupina ROLLAND nám hrala rezké aj pomalšie skladby, ľudové aj popové. A ako plynul čas, tak sa aj naše tanečné kreácie viac zdokonaľovali.

Prestávky medzi jednotlivými kolami vyplnili Radka Novotná a Viki Vargová piesňou Kam tento svet speje od Simy Martausovej, hudobno-tanečným vystúpením Tomáš Hudák a niekoľkými americkými piesňami Christopher Helton.

Počas večera sa ale otvárali aj peňaženky, lebo bolo pre nás pripravených množstvo zaujímavých cien v tombole. Veľkým lákadlom bola určite aj hlavná cena, automatická práčka. Predalo sa naozaj veľa lístkov a výťažok bude použitý pri maľovaní nášho farského kostola.

Ceny sa rozdali, jedlo sa zjedlo, hudba utíchla, ale radosť z pekného večera s priateľmi v nás ešte dlho bude znieť. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tohtoročného plesu a už teraz veríme, že sa o rok znovu stretneme.

        Z môjho pohľadu - ako hosťa - bol tento fašiangový farský ples veľmi peknou, obohacujúcou akciou, ktorá spojila rôznych ľudí v jeden radostný celok. Pohladením pre dušu je počuť a vidieť žiariace tváre mladých ľudí zo skupiny Elias, ktorí svojou spontánnosťou a spevom "urobili všetko, čo im povedal Pán". Mňa osobne povzbudil aj občasný pohľad na našu Sedembolestnú Matku, pripomínajúci, že radosť a bolesť nemožno oddeliť.

 

Vyzerá to tak, že sa farský ples naozaj vydaril. Sme si istí, že všetci tancovali tak, ako keby sa nikto nepozeral, spievali, ako keby ich nikto nepočul a v tejto radosti zažili kúsok neba na zemi. :-) Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby bol tohtoročný ples úspešný.

 

A tu je niekoľko fotiek...