Anjelská návšteva

Boh raz v nebi pozoroval, ako sa ľuďom na zemi darí. Videl bratov, ako bojovali vo vojnách, manželov a manželky, ktorí sa o seba nestarali, chudobných aj bohatých, ako sú od seba vzdialení, chorých i zdravých, medzi ktorými panovalo rozdelenie. Jedného dňa Pán zhromaždil anjelské vojsko a povedal:

„Vidíte ľudské bytosti? Potrebujú pomoc. Budete musieť zostúpiť na zem.“

„My?“ pýtali sa anjeli radostne i vydesene, ale plní viery.

„Áno, vy ste na túto úlohu vhodní. Nikto iný ju nemôže splniť tak ako vy.

Počúvajte! Keď som stvoril človeka, urobil som ho na svoj obraz a podobu, no každého som obdaroval výnimočným nadaním. Dovolil som, aby sa medzi sebou líšili a aby vo svojej odlišnosti uskutočňovali kráľovstvo všetkých. No ľudia zabudli, že som ich stvoril ako jedinečné bytosti, aby sa navzájom dopĺňali, a tak vytvorili telo môjho milovaného Syna. Neuvedomujú si, že ich milujem v ich odlišnosti, ktorou dosahujú dokonalosť. Preto zostúpite na zem s rôznym poslaním.“

A každému pridelil úlohu:

„Ty budeš mať vynikajúcu pamäť a schopnosť sústrediť sa: budeš slepcom. Ty sa  budeš vedieť dokonale vyjadriť prostredníctvom tela: budeš hluchonemý. Ty budeš ovládať hlboké myšlienky a písať knihy: budeš trpieť mozgovou obrnou. Tebe dám dar nehy a budeš ho osobne stelesňovať: na svete bude mnoho takých, ako si ty a nebude medzi vami rozdiel, pretože budete mať tvár, oči, ruky a telo, akoby ste boli súrodenci: budete postihnutí Downovým syndrómom. Ty budeš mať nízku postavu a tvoja a tvoja roztomilosť a zmysel pre humor doletia až k nebesiam: budeš trpaslíkom. Ty sa budeš radovať z krásy stvorenia tak, ako som si prial, aby sa z nej ľudia radovali: budeš mentálne postihnutý. Ty budeš žiť na zemi, ale tvoja myseľ bude zostávať v nebi: budeš autista. Ty budeš zručný ako nik iný, budú ti chýbať ruky a ramená a všetko budeš robiť ústami a nohami.“

Poslednému anjelovi povedal:

„Budeš mať dar geniality. Odnímem ti krídla, než doletíš na zem, a po dopade sa ti roztriešti chrbát: budeš mať rázštep chrbtice.“

Anjeli boli spokojní so svojou odlišnosťou, ktorou ich Pán obdaroval a plní očakávania zostúpili na zem.

Každý z nich sa dostal do materského lona. Keď sa narodili prijali ich s hlbokou bolesťou, strachom a úzkosťou. Niektorí rodičia úlohu odmietli, iní ju prijali s mrzutosťou, iní si ju kládli za vinu, až spôsobili rozpad manželstva, ďalší s láskou plakali a úlohu prijali. Anjeli však poznajú svoje poslanie a stále zostupujú na zem, s veľkým duchom v obmedzenom tele. Boh chce, aby boli medzi nami, pretože nám dáva príležitosť s nimi pracovať a učiť sa od nich.