Anketa

Obyvatelia veľkého obytného domu na predmestí dostali za úlohu vyplniť anketu. Prvá otázka znela: „Čo by ste urobili, ak by vo vašom byte zazvonil domofón uprostred noci?“

Obyvatelia jednohlasne zvolili odpoveď: „S ťažkým srdcom by som vstal a išiel k dverám zistiť, kto to vyzváňa.“

„Ak by si dostal odpoveď: ,To som ja, Ježiš. Prosím, otvor mi!̒, ako by si zareagoval? Jednohlasná odpoveď znela: „Neotravuj. Choď preč, ty pajác!“

A nikto – skutočne nikto! – naozaj neuveril tomu, že by to vskutku mohol byť Ježiš, ktorý nečakane zaklopal na dvere nášho srdca.

„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou“ (Zjv 3, 20)