Arcibiskup S. Zvolenský: Vyslanie vyslanca má zdôrazniť jednotu Cirkvi

Svätý Otec vymenoval za svojho mimoriadneho vyslanca pre tohtoročné vyvrcholenie cyrilo-metodských osláv na Slovensku, ktoré sa uskutoční 5. júla v Nitre. Františka bude zastupovať slovinský kardinál Franc Rodé, C. M., emeritný prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Pri tejto príležitosti prinášame rozhovor s predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavom Zvolenským.

TK KBS: V čom vidíte hlavný význam návštevy kardinála Rodého na Slovensku?

Svätý Otec František sa nemôže osobne zúčastniť slávenia jubilea 1150. výročia príchodu svätých vierozvestov Cyrila a Metoda na naše územie, a preto poslal svojho vyslanca, ktorý bude reprezentovať a sprítomňovať osobu Svätého Otca na našom slávení. Katolícka cirkev je duchovná rodina, ktorá je rozšírená na celom svete a má dnes veľký počet spoločenstiev, ktoré sú aj územne vzdialené. Duchovný otec rodiny Cirkvi Svätý Otec prejavuje svoju starostlivosť a blízkosť o všetky spoločenstvá a aj spoločenstvo katolíckej Cirkvi na Slovensku bude môcť si ešte hlbšie uvedomiť istotu jeho duchovnej blízkosti a pozornosti prostredníctvom osoby pápežského legáta. Na Slovensku a aj v iných krajinách sú prítomní apoštolskí nunciovia, ktorí reprezentujú Svätého Otca, to zostáva nedotknuté, ale vyslanie apoštolského legáta práve z dôvodu osobitného výročia má zdôrazniť jednotu Cirkvi.

TK KBS: Aká bude jeho úloha na Slovensku?

Pápežský legát otec kardinál Franc Rodé bol ustanovený Svätým Otcom, aby s nami tu na Slovensku ďakoval za dar našich vierozvestov svätých Cyrila a Metoda, aby priniesol posolstvo Svätého Otca pre nás z príležitosti slávenie jubilea, aby nám pripomenul, v čom a ako máme svedčiť o jestvovaní Boha a pravde evanjelia v súčasnej spoločnosti. Môžeme sa tešiť na myšlienky, ktoré si želal Svätý Otec, aby boli prednesené pri tejto príležitosti, posolstvo, ktoré nám odovzdá, bude iste obsahovať mnohé cenné podnety.

TK KBS: Ako vnímate to, že Svätého Otca bude zastupovať práve kardinál Rodé?

Otec kardinál Rodé pochádza zo Slovinska, jeho pôvod mu veľmi uľahčuje priblížiť sa spôsobu rozmýšľania a prežívanie viery na Slovensku. Pokladám rozhodnutie Svätého Otca ustanoviť práve jeho za legáta za veľmi pozorné a láskavé. Je známe, že otec kardinál Rodé už v minulosti navštívil Slovensko, čo tiež napomáha jeho poslanie.