Balaška Cup

 

V sobotu 29.12. 2012  sa odohral už 4. ročník farského futbalového turnaja „Balaška Cup“. Po sv. omši, ktorá bola ráno o 8.00 vo farskom kostole v Ruskove, nasledovalo rozdelenie mužstiev. Boli vytvorené 2 kategórie: seniori a tí mladší. Päť mužstiev starších hralo v telocvični Športcentra v Ruskov a jedenásť mužstiev juniorov sa rozdelilo v základných skupinách medzi Ruskov a Ďurkov, kde sa hralo v telocvični základnej školy.

Víťazi základných skupín pokračovali vo vyradzovacím / postupujúcich zápasoch v Ruskove, kde sa do večera zápasilo okrem víťazstva aj o putovný pohár. Po prvýkrát organizovania „Balaška Cup-u“ putovný pohár nikam neputoval, ale ostal v Ruskove. A tu sú už víťazi i ostatné výsledky turnaja.

 

Kategória seniori:       1. Ruskovskí Nerváci

                                2. Prokurátori

                                3. Vyšná Myšľa

                                4. Fara

 

Kategória juniori:       1. Ruskov – Saladi ml.

                                2. Vyšný Čaj

                                3. Vyšný Myšľa

 

Víťazom blahoželáme! Za rozhodovanie v zápasoch osobitne ďakujeme rozhodcom: Ladislavovi Antolíkovi, Jánovi Godinovi, Jánovi Džubákovi i duchovnému otcovi z Košíc Ťahanoviec vdp. Patrikovi Vojtekovi. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli, či už pri organizovaní, občerstvení, navarení, či výdaji chutného guľášu, ako aj všetkým, ktorí nás podporili.

Osobitne ďakujeme nášmu duchovnému otcovi vdp. Blažejovi Tomkovi za organizovanie celého turnaja „Balaška Cup“, ktorý už každoročne aj hrá za mužstvo Fara.

Atmosféru futbalového turnaja sa môžete pozrieť tu.