Banka

Existuje jedna banka, ktorá každé ráno pripíše na tvoj účet osemdesiatšesťtisíc štyristo eur. Vždy v noci vymaže celý zostatok, ktorý si nevyužil počas dňa. Každý z nás má účet v tejto banke.

Ako sa volá? Čas.

Táto banka ti každé ráno pripíše osemdesiatšesťtisíc štyristo sekúnd. Neuchováva zostatok a neumožňuje ani prevody. Každé ráno ti otvorí nový účet. Každú noc eliminuje zostatok z dňa. Ak nevyužiješ denný vklad, máš stratu. Nemôžeš urobiť krok späť. Nejestvuje dobropis na zajtra.

Musíš žiť v prítomnosti s dnešným vkladom. Investuj teda, aby si urobil to najlepšie, čo môžeš: ručičky hodiniek sa nezastavia. Z každého dňa vyťaž čo najviac.

Aby si pochopil hodnotu roka, opýtaj sa na ňu študenta, ktorý stratil rok štúdia.

Aby si pochopil hodnotu mesiaca, opýtaj sa na ňu matky, ktorá predčasne porodila.

Aby si pochopil hodnotu týždňa, opýtaj sa na ňu vydavateľa týždenníka.

Aby si pochopil hodnotu hodiny, opýtaj sa na ňu dvoch zaľúbených, ktorí čakajú na vzájomné stretnutie.

Aby si pochopil hodnotu minúty, opýtaj sa na ňu niekoho, komu práve ušiel vlak.

Aby si pochopil hodnotu sekundy, opýtaj sa na ňu niekoho, kto sa práve vyhol dopravnej nehode.

Aby si pochopil hodnotu tisíciny sekundy, opýtaj sa na ňu atléta, ktorý vyhral striebornú medailu na olympiáde.

Váž si každý okamih svojho života a váž si ho o to viac, ak sa oň môžeš deliť s niekým výnimočným, takým výnimočným, že mu venuješ svoj čas.