Bdieť znamená dobre prežívať dnešok

Keď nahliadneme do štatistík havárií a úrazov, zistíme, že hlavnou príčinou je nepozornosť. Väčšia pozornosť – a bolo by sa predišlo niekedy aj miliónovým škodám, ale tiež vyhasnutiu ľudských životov.

Aj v duchovnom živote „zaspávanie“ prináša škody, ktoré sa už mnohokrát napraviť nedajú. Najmä preto je veľmi aktuálna výzva nášho Pána: „Bdejte...!“ (Mt 25, 13). Bdieť teda znamená bojovať proti malátnosti, nedbanlivosti.

Mohli by sme povedať, že bdieť znamená vždy správne a plne prežiť dnešok. Mohol by sa niekto stať vrcholovým športovcom, dobrým klaviristom, dobrým rodičom..., keby stále začínal od zajtra, a nie od dnes, od teraz?

 „Keby sme sa neznepokojovali pre situáciu, do ktorej sme sa voľky-nevoľky dostali, ale keby sme si radšej s veriacim srdcom pokorne v Pánovom svetle povedali: teraz je deň Pánov, teraz je hodina spásy, pravý okamih, z ktorého sa môže zrodiť moja večnosť – či by sme neobišli lepšie v našom živote?“ (K. Rahner)