Benedikt XVI. otvoril na 50. výročie II. vatikánskeho koncilu Rok viery

 

Benedikt XVI. dnes vyhlásil Rok viery pri príležitosti 50. výročia otvorenia II. Vatikánskeho koncilu v roku 1962. Na Námestí sv. Petra vo Vatikáne sa konala pri tejto príležitosti konala slávnostná svätá omša za účasti stoviek biskupov a tisícov ľudí, ktorí sa zišli z celého sveta. Práve dnes uplynulo 50 rokov od chvíle, keď do Baziliky sv. Petra vo Vatikáne vstúpila procesia koncilových otcov, aby sa zhromaždili k Druhému vatikánskemu koncilu. Procesiu pripomenul dnešný slávnostný vstup koncilových otcov do Baziliky sv. Petra.

Vo svojej homílii sa Benedikt XVI. venoval práve týmto dvom veľkým cirkevným udalostiam. "Rok viery, ktorý dnes začíname, je úzko prepojený s putovaním Cirkvi v posledných päťdesiatich rokoch. Od koncilu, prostredníctvom magistéria Božieho služobníka Pavla VI., ktorý rovnako v roku 1967 zahájil Rok viery, až po Jubilejný rok 2000, v ktorom blahoslavený Ján Pavol II. zveril celé ľudstvo Ježišovi Kristovi, ako jedinému Spasiteľovi včera, dnes i naveky," povedal okrem iného Svätý Otec.