Betlehem pri farskom kostole

Pred farským kostolom sa presne na Vianoce narodil Ježiško. Pravý čas a skvelé miesto. Blízko domu Otca, s Máriou a Jozefom, ktorí sa k nemu s láskou skláňajú, a rovno pri hlavnej ceste, aby sa o jeho príchode dozvedelo čo najviac ľudí :).

Komu sa za túto nádheru môžeme poďakovať? Jednému mladému mužovi z Ďurkova so šikovnými rukami, ktoré ju vyrobili, a so srdcom plným lásky k Bohu a blížnemu, ktoré nám ju darovalo.

Ďakujeme za krásny dar a nečakané prekvapenie.