Biblická nedeľa

Na Slovensku sa 3. veľkonočná nedeľa slávi ako biblická nedeľa. Je to preto, že texty čítaní pri bohoslužbách v túto nedeľu vo všetkých troch cykloch veľmi dobre poukazujú na dôležitosť Božieho slova v živote apoštolov a prvej Cirkvi, a teda aj v živote nás - dnešných kresťanov. Svätý otec Benedikt XVI. v posynodálnej exhortácii Verbum Domini píše: „Spolu so synodálnymi otcami vyjadrujem vrúcnu túžbu, aby vypukla ,nová jar‘ väčšej lásky k Svätému písmu zo strany všetkých členov Božieho ľudu, aby sa tak jeho čítaním, preniknutím modlitbou a vierou, súčasne prehĺbil vzťah k samotnej Ježišovej osobe.“ Svätý Hieronym píše, že "kto nepozná Písmo, nepozná Krista". A má pravdu. Nedá sa povedať, že poznáme Boha alebo poznávame Boha, keď nečítame Sväté Písmo, kde je písané o viditeľnom Bohu = Božom Synovi Ježišovi. Kde inde nájdeme Ježišovej slová, Jeho postoje, reakcie a skutky, ak nie vo Svätom Písme?! Práve kvôli týmto skutočnostiam je vlastne našou celoživotnou úlohou čítať Sväté Písmo. Neviem, či sa nám už podarilo ho prečítať aspoň raz. Ak nie, je stále príležitosť začať. Už aj dnes. Existujú aj rozpisy jednotlivých kníh Svätého Písma a kapitol na každý deň alebo dá sa aj jednoduchšie: je zistené, že ak každý deň si prečítam tri kapitoly bez ohľadu na to, aké sú dlhé a každú nedeľu päť kapitol zo Svätého Písma, tak za rok mám prečítané celé Sväté Písmo. Rovnako je dobré vedieť, že ak sme doteraz Sväté Písmo nečítali kontinuálne, čiže jednu kapitolu za druhou, odporúča sa aj táto metóda, nielen napr. nejaké výňatky alebo kde sa mi náhodne otvorí a pod. V tomto prípade postupného čítania je dobré začať najprv Novým zákonom a potom Starým. Lebo Nový je nám viac zrozumiteľný. Táto biblická nedeľa môže byť pre nás nedeľou začiatku väčšieho trávenia času s Božím slovom a teda s Bohom a zisťovaním toho, aký náš Boh je.