Biskup Haľko poďakoval tým, ktorí ho duchovne podporili v zámorí

Hlboké prejavy viery a dôvery v Božiu prítomnosť, ako aj veľkú úctu k relikvii sv. Cyrila zo strany slovenských a iných komunít zažil v uplynulých dňoch bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý sa po vyše piatich týždňoch vrátil z okružnej cesty v Spojených štátoch a v Kanade. Povedal to katolíckym médiám. Pri hodnotení cesty poďakoval všetkým, ktorí jeho cestu sprevádzali duchovne a pozval ich na ďakovnú svätú omšu za túto púť.

"Vrátil som sa veľmi obohatený," uviedol Haľko, poverený Konferenciou biskupov Slovenska starostlivosťou o zahraničných Slovákov. Za oceán odcestoval posledný júlový deň, do vlasti pricestoval tento týždeň. Spolupracovníci sa ho po návrate pýtali, či to nebola vyčerpávajúca cesta. "Naopak, bola to cesta, počas ktorej som načerpal veľa skúseností," spomína s tým, že mal niekoľko desiatok stretnutí s ľuďmi a rôznymi spoločenstvami. Nielen Slovákmi, ale komunitami Filipíncov, Indov či Mexikáncov.

V rozhovore biskup Haľko vyzdvihol uctenie relikvie sv. Cyrila, ktorú niesol so sebou. Pochádzala z Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. "To, že sv. Cyril prišiel, vyjadrovalo vďačnosť voči tomu, že mnohé z týchto spoločenstiev prispeli na stavbu kolégia," spomína biskup Haľko. Relikvia sv. Cyrila tak prišla medzi tých, ktorí
v minulosti pomohli ústavu, ktorý bol pomenovaný po svätcovi, od ktorého pochádza relikvia.

Ďalší rozmer putovania s relikviou vierozvestcu vníma v tom, že téma putovanie sv. Cyrila, ktorý zostavil hlaholiku, ako aj odkaz vierozvestcov, sa dostala do príhovorov počas svätých omší. Zdôraznil, že práve hlaholika je zostavená z troch znakov kresťanskej symboliky. Kríž, ako znak kresťanskej lásky, trojuholník, ako symbol prítomnosti Boha v troch osobách a kruh, symbol nekonečna a konečnosti. "V našich slovách by mala byť prítomnosťou týchto troch znakov," hovorí biskup Haľko.

Amerických Slovákov zaujímali v rozhovoroch rôzne témy, napríklad pôvod relikvie sv. Cyrila, ako zážitky biskupa Haľka z cesty. Podstatnú časť stretnutí tvoril tiež duchovný rozmer, čo znamená, že ich účastníci kládli nielen otázky, ale aj predstavovali svoje spoločenstvá a krajanské organizácie, v ktorých pôsobia a uchovávajú svoje spojenie so Slovenskom. Púť aktívne podporovali konkrétnymi skutkami, napríklad modlitbami.

Od začiatku cesty mohli putovanie podporiť ľudia zo Slovenska i zahraničia. Prostredníctvom internetu tak urobilo takmer 300 ľudí. Celkovo dostali vyše 50 myšlienok o relikviách e-mailom alebo sms-správou na rozjímanie. V USA a v Kanade za to biskup za nich slúžil sväté omše a posielal požehnanie. Dostali i 10 pozdravov, napríklad pri Niagarských vodopádoch o sile vody či pri kríži, kde sa Slováci modlili v minulosti za pád komunistického režimu, o sile modlitby.

Jedinečnú možnosť po prvýkrát vidieť sa s tými, ktorí biskupa Haľka virtuálne duchovne podporovali, budú mať všetci, ktorí prídu budúci týždeň v stredu 18. septembra o 18:00 h do Katedrály sv. Martina v Bratislave, kedy ich pozval na ďakovnú svätú omšu za putovanie. Bude spojená s besedou o zážitkoch z cesty. V podobnom projekte uvažuje pokračovať i v budúcnosti. V adventnom a veľkonočnom období chce spustiť zamyslenia, ktoré by mohli ľudia dostávať opäť formou e-mailu alebo sms-správy.