Blahoslavení...

Blahoslavení, ktorí ma chápu, keď sa potkýnam a moje rameno slabne.

Blahoslavení, ktorí si všimnú, že musím namáhať svoj sluch, keď sa ku mne prihovárajú.

Blahoslavení, ktorí vedia, že sa mi kalí zrak a že viem iba pomaly sledovať zmysel toho, o čom hovoria.

Blahoslavení, ktorí sa na mňa usmejú a nájdu si trocha času, aby sa so mnou porozprávali.

Blahoslavení, ktorí ma nezahriaknu slovami: túto historku sme už od teba dva razy počuli.

Blahoslavení, ktorí mi dajú pocítiť, že ma majú radi, že si ma ešte stále vážia a že ešte stále nie som opustený.

Blahoslavený je ten, kto moje posledné dni svojou dobrotou uľahčuje, aby som sa mohol s radosťou chystať na večný život.