Boh a sladkosti

Jedna mamička sa usilovala dať základy morálky svojmu synčekovi a rozhodla sa využiť „zmiznutie“ niekoľkých koláčikov, čo boli odložené v obývačke.

„Vieš, že keď si si bral koláčik, Boh bol pri tebe, aj keď ja som to nevidela?“

„Áno,“ smelo prikývol chlapec.

No koláčiky mizli ďalej.

Matka trpezlivo opakovala: „Vieš, že Boh ťa v tej chvíli videl?“

„Iste.“

„A čo myslíš, že by povedal, keď si kradol zákusok?“

„Povedal by mi: ,Sme tu len my dvaja, zober si dva.‘“