Boh „Emanuel“

Aj tohtoročný advent, ale predovšetkým vianočné dni nám chcú predstaviť Boha, ktorý prichádza aj ako človek do nášho každodenného života. Emanuel – tak ho nazývajú proroci: Boh žijúci medzi nami.

Aj básnik a kazateľ Manfred Hausmann nám chce pri hľadaní „správneho“ Boha pomôcť slovami, ktoré budia dôveru:

„Pred Boha môže prísť človek so všetkým, aj s tým alebo práve s tým, o čom sa nemôže rozprávať ani s chápavým človekom, priateľom či životným partnerom. Človek smie natoľko dôverovať Bohu, že mu môže povedať a to, o čom sa neodváži hovoriť sám so sebou, ba aj to, čo s hrôzou odháňa zo svojich myšlienok. Smie dôverovať Bohu hlbšie ako sebe samému.“

Želajme si teda, milí priatelia, aby sme sa s takýmto skutočným Bohom opravdivo stretli aj cez tohtoročné Vianoce.