Bohoslužobné predmety

 

 • Kalich

Je zhotovený z ušľachtilých materiálov, najčastejšie je pozlátený.

 • Kalichová paténa

Prikrýva sa ňou kalich a dáva sa na ňu veľká hostia.

 • Purifikatórium

Ručník na utieranie kalicha a patény. Má vyšitý krížik.

 • Pala

Štvorec z pevnej látky, potiahnutý ozdobnou látkou. Kladie sa na kalich (chráni pred padnutím nečistoty do kalicha).

 • Korporál

Štvorec z bieleho plátna s rozmermi asi 40 x 40 cm. Na rozprestretý korporál sa kladie kalich, miska s hostiami, cibórium alebo monštrancia. Rozkladá sa v strede oltára krížikom k sebe. Spôsob rozkladania je naznačený na obrázku.

 • Kalichové vélum

Štvorcová prikrývka na kalich. Má mať rovnakú farbu ako ornát.

 • Miska na hostie

Vkladá sa do nej chlieb, ktorý sa vo svätej omši premieňa na Kristovo telo.

 • Paténa k svätému prijímaniu

Plochá tácka. Má zabrániť prípadnému pádu hostie na zem.

 • Ampulky (konvičky)

Sklenené alebo kovové nádoby na víno alebo vodu. Niekedy majú označenie:

V = víno

A = voda (z latinského slova aqua, čo znamená voda).

 • Manutergium / Lavabo

Ručník na utierame rúk kňaza po umytí. Väčšinou sa kladie na ampulky. Krížik má mať vyšitý na okraji (purifikatórium ho má mať v strede).

 • Kadidelnica

Kovová nádobka na uhlie, do ktorej sa sype kadidlo. Visí na "reťaziach" a používa sa pri slávnostných svätých omšiach a požehnaniach.

 • Loďka

Kovová nádobka s lyžičkou na kadidlo (tymián).

 • Aspergil

Nádobka na svätenú vodu s kropáčom, ktorým sa kropí ľud, alebo sa používa pri iných požehnaniach.

 • Cibórium

Veľký kalich s viečkom. Uchovávajú sa v ňom premenené hostie vo svätostánku.

 • Cibóriové vélum

Ozdobná prikrývka, ktorou sa môže prikryť cibórium vo svätostánku.

 • Monštrancia

Umelecky zhotovená a pozlátená schránka, do ktorej sa vkladá veľká premenená hostia. Používa sa na vystavenie Sviatosti Oltárnej k poklone a pri sviatostnom požehnaní.

 • Pyxis (pyxida)

Schránka, v ktorej sa uchováva veľká premenená hostia do monštrancie.