Byť dobrým pastierom

 

Keď hovoríme o Dobrom Pastierovi, myslíme tým Krista - kňaza. Áno, to je ten najvyšší vzor, najkrajší príklad skutočného Pastiera, ktorý neuteká, keď príde nepriateľ, ale aj život dá za svoje ovce...

Všetko, čo platí pre dobrých pastierov - kňazov, platí rovnako pre rehoľných bratov či sestry, otcov a matky, ktoré sa musia takisto stať dobrými pastiermi pre svoje deti. Platí to aj pre učiteľov, vychovávateľov, animátorov a všetkých ostatných, ktorí akýmkoľvek spôsobom pracujú s ľuďmi, pretože aj oni, ak chcú skutočne pomôcť druhým, sa musia stať podobnými Kristovi práve v snahe byť skutočne dobrými pastiermi pre im zverených.

Otázka teda znie: „Ako sa stať skutočne dobrým pastierom pre iných, ktorých mi Boh zveril?“

Účinným a spoľahlivým receptom na to, ako sa stať dobrým pastierom pre iných, je snažiť sa      vo všetkom čo najvernejšie podobať Kristovi – najvyššiemu „Dobrému pastierovi“. Nemusíme sa pritom báť, že by sme sa nakoniec všetci premenili na Krista a boli by sme tak všetci ako    v uniformách, zbavení svojej osobnosti, svojej originálnosti a jedinečnosti. Každý sa ku Kristovi približuje svojou originálnou cestou, každý sa pripodobní ideálu, ktorým je Kristus, svojským neopakovateľným spôsobom. Kristus nechce ani nikdy nechcel urobiť z nás robotov, bábky, ktoré budú konať presne to, čo im prikáže, ale každému ponecháva jedinečnosť, v ktorej ho stvoril. Tajomstvom úspechu tejto našej postupnej úplnej premeny je nechať v sebe Krista žiť– dennodenne zomierať sebe a prepožičať celé svoje vnútro Kristovi.

Kristus má totiž dnes iba naše ruky, ktorými môže pokračovať vo svojej práci, ktorými sa môže dotýkať, pohladiť, pozdvihnúť, potiahnuť za sebou, či vytiahnuť svoje ovečky z blata, tŕnia či jamy.

Kristus má dnes len naše nohy, ktoré ho môžu zaniesť k ľuďom, ktorými môže ísť    a hľadať svoje zablúdené ovečky aj na miesta, kde by sa bál ísť aj ten najodvážnejší z odvážnych.

Kristus má dnes len naše ústa, s pomocou ktorých môže potešiť, povzbudiť, pochváliť, upozorniť na nebezpečenstvá a rozprávať o svojej smrti a svojom zmŕtvychvstaní, o tom, že je živý, že kráča s nami, vedľa nás, a chce nás priviesť späť do domu Otca.

Má len našu silu, ktorou môže pomôcť svojim bratom.