Byť misionárom znamená:

Milovať Boha celým srdcom, navždy a naveky...

Milovať bratov a sestry ako seba samého...

Žiť a ohlasovať evanjelium kdekoľvek a kedykoľvek, keď o to požiada Pán...

Opustiť domov, svoje pohodlie, zabezpečenie a vydať sa úplne do Božích rúk a jeho prozreteľnosti...

Ísť k iným ľuďom, hlavne k tým najmenším a nie dôležitým v očiach múdrych tohto sveta...

Otvoriť srdce a ruky a prijať každého, koho ti posiela Boh...

Podeliť sa s vlastným aj posledným krajcom chleba...

Povedať dobré slovo, pochváliť a povzbudiť...

Modliť sa za iných, hlavne za nepriateľov a hriešnikov...

Obetovať svoju chorobu za spásu sveta...

Darovať svoj čas bratom a sestrám, aj tým, pri ktorých nie je až tak príjemne...

Hľadať stratených, ktorí odišli ďaleko od Boha...

Zaujímať sa o tých, o ktorých sa nik už nezaujíma, o tých, ktorí sú na okraji spoločnosti...

Byť solidárny s tými, ktorí sú chudobnejší, ktorí hladujú telesne ale hlavne duchovne   po láske iných...

Prinášať pokoj kde vládne napätie, hádky a rozbroje...

Prinášať odpustenie kde vládne pomsta, napriek tomu, že ťa označia za slabocha...

Prinášať dôveru v Boha kde vládne strach a úzkosť...

Prinášať svetlo viery kde vládne tma povier a pomýlenosti...

Prinášať nádej kde vládne bezmocnosť a beznádej...

Prinášať lásku kde vládne neznášanlivosť a nenávisť...

Vždy a všade, v čase i v nečase, vhod i nevhod svedčiť o Ježišovi, o tom, čo všetko pre nás z lásky vykonal...

... a konať mnoho iných vecí, ktoré iným hovoria o Jeho láske.