Chudoba ducha – téma tohtoročného stretnutia mladých v Prešove

Ježiš hovorí o chudobe ducha v jednom z ôsmich blahoslavenstiev. „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5,3). Byť „chudobný v duchu“ znamená mať v sebe pokoru a vedomie vlastnej nevedomosti. S týmito myšlienkami sa s mladými podelil náš arcibiskup Mons. Bernard Bober.

Pri registrácii sme dostali balíček, v ktorom mal každý rybu, symbol chudoby. Symbol kresťanstva, ktorý poukazuje na povolanie apoštolov. Najskôr boli rybári, no neskôr z nich Ježiš urobil „rybárov ľudí“.

Otvorenie tohtoročného stretnutia bolo spojené aj s diskusiou s arcibiskupom. Boli mu pokladané, otázky ktoré mu napísali  mladí, z rozličných farností. Následná svätá omša, odslúžená otcom arcibiskupom v sebe niesla nezvyčajnú atmosféru, keďže pri nej bola prítomná aj relikvia s kvapkou krvi svätého Jána Pavla II.

Neskôr mládež z našej farnosti absolvovala workshop s názvom „Ako spolu chodiť, aby sme došli“. Workshop bol zameraný na rozdielnosť a podobnosť mužov a žien. Program bol ukončený koncertom skupiny Poetica musica a adoráciou.

Stretnutie bolo zamerané na uvedomenie si, že nám Pán ponúka svoje kráľovstvo, ak budeme pokorní. Ako píše Lukáš v svojom evanjeliu „Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Lk 18,14)

Barbora Takáčová