Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?

Predstav si, že si Mária Magdaléna a prvý raz sa stretávaš so zmŕtvychvstalým Ježišom. Srdce ti búši. Oči máš od údivu otvorené dokorán. Od úžasu zatajuješ dych. V kombinácii radosti a prekvapenia mu padáš k nohám a velebíš ho.

V evanjeliách sa v príbehu za príbehom dozvedáme, ako učeníci, podobne ako Mária, reagovali na zistenie, že Ježiš naozaj vstal k novému a premenenému životu. Tieto stretnutia sú také bohaté na detaily, ako sú rozmanité v postavách a dejovej línii.

Prečo autori evanjelií venujú toľkú pozornosť týmto príbehom a neustále ich pripomínajú? Nerobili by to, keby jediným ich dôvodom bolo zvečnenie mýtu o Ježišovom tajuplnom návrate do života. To však nebolo ich cieľom. Matúš, Marek, Lukáš a Ján nás chcú presvedčiť, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych!

Mária Magdaléna sa naozaj celá chvela, keď potom, čo kľačala pri klincom prebitých Ježišových nohách, utekala naspäť k učeníkom. Peter a Ján naozaj bežali k hrobu a našli ho prázdny. Dvom učeníkom naozaj horeli srdcia, keď kráčali  s Ježišom po ceste do Emáuz. A Ježiš sa naozaj zjavil svojim učeníkom pri lámaní chleba a povedal im: "Dotknite sa ma a presvedčte sa" (Lk 24, 39).

Podstata týchto príbehov však siaha oveľa hlbšie pod hladinu emócií, ktoré zaplavili učeníkov pri Ježišovom vzkriesení. Tieto príbehy totiž ukazujú, ako sa zmenil ich život. Uvažuj nad tým, ako "vyrástli" za ten čas, odkedy sa prvý raz stretli s Ježišom, až po to veľkonočné ráno, a porovnaj ho s novou odvahou, rozhodnosťou a oddanosťou, ktorú preukázali po stretnutí so zmŕtvychvstalým Pánom. Skutky apoštolov sú plné príbehov, ktoré opisujú túto zmenu!

Toto môže byť aj tvoj príbeh! Tá istá sila, ktorá zmenila apoštolov, je aj tebe hneď teraz k dispozícii. Ježiš naozaj vstal! A istotne vzkriesi aj teba, aby si bol s ním. Naťahuje k tebe ruku a oslovuje ťa, aby sa ti v tejto chvíli zjavil. Dovoľ teda Duchu Svätému, aby budoval tvoju vieru - a tvoje očakávania.