Čierny kráľ

 

Betlehemskú hviezdu možno nájsť len skrze lásku ku všetkým tvorom, aj k tým najmenším

 

Ako určite viete, traja králi pochádzali z rôznych končín zeme. Dvaja boli bledej pleti, jeden tmavej.

Traja králi sledovali na oblohe hviezdu, ktorá ich viedla. Avšak jednej noci zmizla.

Márne skúmali oblohu: žiarivá hviezda, ktorá ich viedla toľko nocí, tam už nebola.

Dvaja bieli králi boli múdri matematici z Mezopotámie. Hneď začali kresliť palicami do piesku čiary a kružnice. Potom sa pohrúžili do výpočtov a rovníc, ktoré boli čoraz dôvtipnejšie a komplikovanejšie.

Čierny kráľ zostal bokom. Aj on bol vedec, ale podľa nich sa v skutočnej vede nevyznal.

Čierny kráľ neplánovanú prestávku využil po svojom.

Ťavy boli unavené a smädné. „Treba myslieť aj na tie úbohé zvieratá,“ pomyslel si.

Vzal z nákladu vedro a išiel do neďalekej dediny nabrať zo studne vodu. Potom sa vrátil a položil vedro pred prvú ťavu. Ako tak stál pri zvierati a čakal, kým sa napije, znovu zbadal hviezdu.

Zrkadlila sa vo vode vo vedre. Od radosti začal tancovať okolo vody, ktorú pila vysmädnutá ťava. Traja králi opäť našli cestu do Betlehema.