Čo je to život?

V jeden horúci letný deň, keď sa už chýlilo k poludniu, sa les ponoril do hlbokého ticha. Vtáci ukryli svoje hlávky pod krídelká. Všetko oddychovalo. Iba pinka zdvihla zobáčik a opýtala sa: „Čo je to život?“

Táto ťažká otázka všetkých ohromila.

Ruža, ktorá práve vytvorila púčik a rozvíjala jeden lupienok za druhým, povedala: „Život je rozkvitanie.“

Motýľ, ktorý sa od rána ešte nezastavil a šťastne poletoval z kvietka na kvietok a ochutnával ich chutný nektár, sa ozval: „Život je samá radosť a slnko.“

Mravec, ktorý sa lopotil so slamkou desaťkrát väčšou, než bol on sám, riekol: „Život je práca a námaha.“

Včela, zamestnaná zbieraním peľu z kvetov, zabzučala: „Život je striedanie práce a radosti,“

Do múdreho rozhovoru sa zapojil krt, ktorý vystrčil hlavu zo zeme a zahlásil: Život je voj v temnote.“

Straka, ktorá mala vo zvyku nepekne zapárať do ostatných, prehodila: „Čo sú to za reči! Mali by sme sa opýtať rozumných tvorov, čo si o tom myslia!“

Rozpútala sa živá debata, až sa opýtali na názor jemného dáždika, ktorý vyhlásil: „Život je plný sĺz, ničoho iného než sĺz.“

Neďaleko dunelo more. Vlny sa vzdúvali do výšky a s nevídanou prudkosťou sa vrhali na skaly a útesy, vzápätí sa stiahli, ani čo by chceli znovu nabrať síl, a opäť útočili na žulové pobrežie. Aj vlny sa zapojili do rozhovoru: „Život je vždy len márny boj za slobodu!“

Na šírej modrej oblohe krúžil orol a hrdo vyhlásil: „Život je dobýjanie výšok.“

Pôvabná vŕba zaševelila: „Život znamená vedieť sa ohnúť pod náporom búrky.“

Nastala noc.

Svoju mienku vyjadrila aj sova: „Život znamená využiť príležitosť, kým všetci ostatní spia.“

Na chvíľu sa rozhostilo ticho.

Mládenec, ktorý sa vracal domov neskoro v noci vybuchol: „Život je ustavičné hľadanie šťastia a sled sklamaní!“

Konečne nadišlo žiarivé brieždenie. Ukázalo sa vo svojej plnej kráse a povedalo: „Ako som ja brieždenie začiatkom prichádzajúceho dňa, tak je život začiatkom večnosti.“

Viem, že mojou jedinou úlohou je darovať tento krátky deň tomu, kto ma volá každý deň. Ale ako mu mám povedať áno po všetky dni, ak mu nedarujem tento dnešný krátky deň... Boh má tisíc rokov na to, aby utvoril jeden deň; ja mám len jeden deň, aby som urobil niečo, čo potrvá večne – ten dnešný!