Čo sa dnes stane?

 

Predstavte si takúto situáciu: doma sa topíte v špine, všade plno prachu, prachové chumáče lietajú po koberci. Nemáte handru a neviete, čo je to vysávač. Neviete si poradiť, a vlastne už ste si aj zvykli. Život v špine vás ubíja, cítite to, ale... čo máte robiť? Zvykli ste si. A tu príde niekto, kto vám povie: „Máš tu strašnú špinu, tu sa nedá žiť, zahynieš v tejto špine! Ale viem, čo ti pomôže, čo zmení tvoj život – keď poslúchneš moju radu. Poď, ukážem ti, kde dostať vysávač a handru. Už som za ne zaplatil. Spolu ich prinesieme a ukážem ti ako ich použiť.“

Toto sa stane dnes! Toto sa stáva v každú nedeľu Božieho milosrdenstva! Ježiš prichádza do špiny našich životov, do prachu našich slabostí a medzi chumáče našich hriechov a hovorí: Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho Milosrdenstva (Den. 965). Túžim, ...aby načerpali silu, úľavu a všetky milosti, ktoré budú potrebovať... (Den. 1209). Túžim, aby sviatok Milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát (Den. 699). Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom veľkom a nepreniknuteľnom milosrdenstve (Den. 570).

Ježiš nie len hovorí, že žijeme v špine, nie len hovorí, že máme načierať milosti z jeho milosrdenstva a odpustenia, ale osobne prichádza, aby nám povedal ako! Daroval nám Sviatok milosrdenstva, ktorý môže zmeniť náš život. Stačí poslúchnuť jeho radu, ísť s ním a vziať ho z pokladu Cirkvi a dobre počúvať ako ho použiť. Platiť netreba nič. Cena už bola zaplatená... na kríži.

Blahoslavený pápež Ján Pavol II., apoštol milosrdenstva, ktorý si ustanovil Sviatok milosrdenstva pre celú Cirkev, oroduj za nás!