Čo sa môžeme o Bohu dozvedieť

Niektorí ľudia majú podivuhodný záujem tvrdiť, že Boh neexistuje. Prečo proti nemu tak agresívne vystupujú a chcú, aby zo sveta zmizlo všetko, čo ho pripomína? Mohlo by im to byť predsa úplne jedno. Možno Boha nechcú preto, lebo by svoj život museli od základu zmeniť. Mnohí sú ateistami preto, lebo sa im páči, že sú sami akýmisi „bohmi“ a sami určujú, čo je dobré a čo zlé. Kto túži, aby jeho EGO bolo stredobodom pozornosti, ten je egoistom. Existujú však aj ľudia, ktorí egoistami nie sú, no napriek tomu v Boha neveria. Často hovorievajú: Neviem Boha nájsť, nikde ho nevidím.

No na to, že Boh musí existovať, stačí logické myslenie. Predstava sveta, v ktorom má všetko svoj dôvod, len samotný svet nie, pripadá každému rozumnému človeku ako nezmysel. Predsa by sme však radi vedeli viac o tej tajomnej bytosti, bez ktorej by VŠETKO bolo NIČÍM.

Kto je teda Boh? Aký je jeho vzťah k tomu, čo stvoril? A aký je ako osoba? Je chladný a krutý? Je bez citu, alebo je vari plný lásky?

Na tieto otázky nemajú ľudia vlastnú odpoveď. Ani tí najväčší filozofi a myslitelia. A kto sa tvári, akoby vedel, čo je Boh zač, ten je buď mimo, alebo klame.

Azda teda nemáme nijakú šancu zistiť, či je pôvodca sveta dobrý alebo zlý?

Jedna možnosť predsa len existuje – že sa nám sám Boh rozhodne niečo o sebe povedať. Voláme to ZJAVENIE. Pravda je taká, že sa Boh ľudstvu zjavil (teda ukázal) rozličnými spôsobmi – niekedy v obrovskej veľkosti (v prírodných úkazoch, v osudoch celých národov), inokedy potichu (tým, že sa dotkol ľudského srdca). Zázrakom je, že Boh chce naozaj hovoriť sa nami tak, akoby sme boli jedinými ľuďmi na svete – a tými najdôležitejšími.

Keď toto pochopíme a rozhodneme sa počúvať Boží hlas, voláme to viera.

Keď sa niekomu zjavuje Boh a on ho rozpozná, keď mu uverí a v srdci s ním nadviaže kontakt, hovoríme tomu modlitba.

Boh sa musí ukázať (zjaviť), aby sme sa o ňom dozvedeli viac. A ON to aj robí. Večný a všemohúci Boh, ktorý je pre nás ľudí neobsiahnuteľný, skutočne vystúpil  (a vystupuje) zo svojho mlčania. ON sa nám ukazuje. Odhaľuje dokonca svoje najvnútornejšie myšlienky. Biblia je kniha, v ktorej sa môžeme dočítať, ako sa Boh najskôr ukázal v dejinách izraelského národa, ako sa nám ľuďom kúsok po kúsku zjavoval, až kým v Ježišovi nevyjadril to najhlbšie zo seba – aká veľká je Božia láska.