Cyklotúra pre deti

V stredu 14. júla sa konala cyklotúra. Prišlo na ňu veľa detí. Všetky deti boli nedočkavé a veľmi sa tešili, kedy sa to všetko začne. Pán farár nás rozdelil do dvoch skupín. V prvej skupine boli dievčatá a v druhej chlapci. Po krátkej modlitbe sme vyrazili. Všetci boli opatrní a poslušní, aby nedošlo k nehode. Prvá skupina išla menší okruh a druhá skupina išla väčší okruh. Keď sme dorazili do cieľa, už na nás čakala prekážková dráha. Každý odvážlivec si mohol s ostatnými porovnať svoje sily. Keď si každý vyskúšal prekážkovú dráhu, začalo sa vyhodnotenie. Rozdelili nás do troch kategórií. Po vyhodnotení všetci odišli domov. Ďakujeme p. farárovi, katechétke Darinke a animátorom za skvelý zážitok a tešíme sa na ďalšiu akciu.

Eliška Hudáková

Fotografie