Ďakovná svätá omša za darcov krvi

pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa v košickej katedrále slúžila 14. júna 2019 už tretí krát. Hlavným celebrantom bol emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, ktorý je sám nositeľom jedného z najvyšších ocenení za bezpríspevkové darcovstvo krvi, diamantovej Jánskeho plakety. Pozvanie na svätú omšu prijali darcovia, priaznivci darovania krvi a zamestnanci Národnej transfúznej služby v Košiciach. V tomto roku sa do svätej omše prvý krát aktívne zapojili aj darcovia a dlhoroční propagátori darcovstva krvi z našej farnosti. Nebola to žiadna náhoda. V našej farnosti je totiž darcovstvo krvi už viac ako desaťročie neodmysliteľnou súčasťou životného štýlu nejedného farníka. Za ten čas sme takmer pravidelne na jar a na jeseň pozývali darcov, aby prišli darovať to najvzácnejšie čo majú a oslovovali sponzorov, aby podporili krásnu vec. Nikdy nesklamali ani jedni ani druhí a my im aj dnes v mene všetkých obdarovaných vyjadrujeme veľké Pán Boh zaplať.

Fotografie zo svätej omše