Deň plný hier

V stredu 30. júla sme na farskom dvore v Ruskove uskutočnili Deň plný hier pre deti. Súčasťou dňa boli hry v skupinkách, po ktorých víťazi dostali sladké balíčky a ostatní sladké odmeny. Deti sa zabavili pri hrách, ktoré mali na starosti  animátori, kreslení plagátu, tancovaní, futbale a mnohom inom. Počas dňa sa deti zabavili, zašportovali a niektorí aj spriatelili. Deň sa vydaril, bol plný zábavy.

Ďakujeme za účasť :)

Animátori

Tu je niekoľko fotiek.