Deň radosti 2015

Už samotný názov „deň radosti“ poukazuje na to, aký to bol krásny deň pre deti ale aj pre nás rodičov. Zažili sme tam veľa pekných chvíľ. Za účastí animátorov si deti súťažili v rôznych disciplínach. Deň sa niesol v apoštolskom duchu. Deťom bolo vysvetlené, ako chodili apoštoli po svete a hlásali evanjelium, a tak aj deti boli vyslané do obce s medzi ľudí s vlajkami, na ktoré zbierali odtlačky. Neverili by ste, koľko odtlačkov sa deťom podarilo nazbierať. Mladí zo skupiny „Elias“ predviedli krásne divadlo o Ježišovi. Zatancovali si aj grécky tanec radosti. V tomto duchu sme sa presunuli do kostola na detskú omšu, ktorú nám skrášlili krásnymi piesňami. Vtedy som si uvedomila, aké dôležité sú deti v našom živote a preto by sa každý rodič mal poďakovať Pánu Bohu za svoje ratolesti a dávať im veľa lásky, nádeje a viery, aby vedeli, že sú pre nás to najdôležitejšie. Deň radosti sme zavŕšili opekačkou. Snáď mi dáte za pravdu, že každý deň by sa mal oslavovať radosťou a v ňom by nemali chýbať naše deti.

Ali a Maťa

 

Fotografie nájdete vo fotogalérii.