Deň radosti 2016

Dňa 27. augusta sa v našej farnosti už tradične konal Deň radosti. Tohto roku bol venovaný téme Božieho milosrdenstva, ktoré nás sprevádza životom a zároveň nám ukazuje cestu k Otcovi, ktorý je Láska :).

Celý deň začal svätou omšou, po ktorej sme sa zišli na farskom dvore. Tam sme podelení po dvoch, tak ako učeníci, preverili svoje schopnosti na jednotlivých stanovištiach, ktoré nám pripravili naši animátori. Po chutnom obede sme pokračovali v súťažiach a zahrali sme si rôzne hry, podelení do skupín.

Celé putovanie po stopách milosrdenstva, tak duchovného ako aj telesného, sme ukončili Korunkou k božiemu milosrdenstvu, ktorú sa spolu  nami pomodlil aj náš duchovný otec.  Na záver nás požehnal a spolu sme poďakovali za pekne strávený deň.

Mamka