Dni radosti

Keď prichádza čas lúčenia s prázdninami, tak deti z Ruskova a okolitých dedín sa stretávajú spolu s animátormi, aby zažili dni plné radosti, smiechu a hier.

Prvý deň: deti súťažili na mnohých stanovištiach, kde si mohli pomaškrtiť na piškótach s "kyslým" džemom alebo si mohli vybiť svoju zvyšnú energiu na rambodráhe. K večeru prišlo na rad tancovanie našich obľúbených tancov "Chocolate" a tradičného Belgického tanca. Ďalší deň sme začali svätou omšou, ktorú obohatili rôzne pesničky našich detí. Medzi nimi bola aj hymna tohtoročných dní radosti "BUDEM AKO STROM". Následne po svätej omši sme deti rozdelili do rôznych skupín a posilnení buchtami sa vybrali plniť disciplíny po dedine. Na fare ich tiež čakali záverečné turnaje ako je vybíjaná, futbal... Po vyhodnotení nasledoval voľný program, diskotéka a opekačka.

A tým by sme sa chceli poďakovať mamičkám a babičkám za chutné koláčiky. :) Pánovi farárovi a kaplánovi za ich trpezlivosť a za to, že nám umožnili prežiť dva krásne dni radosti na fare, ale hlavne ďakujeme Pánu Bohu za pekné počasie a lásku, ktorú nám dáva, aby sme ju mohli rozdávali ďalej. "VĎAKA JEŽIŠ" :)

Tešíme sa o rok. Vaši animátori.

A ešte fotečky....