Dobrá novina 2012

 

„Je to srdce, ktoré rozdáva, ruky už len dávajú.“

(africké príslovie)

Všetkým, ktorým nie je ľahostajný život druhých, ďakujeme za to, že môžeme spolu budovať lepší a spravodlivejší svet. Aj takýmto spôsobom môže Boh medzi nami prebývať ako Emanuel – Boh s nami.

Milí priatelia Dobrej noviny, ďakujeme vám za srdečné prijatie koledníkov vo svojom príbytku. Prišli, aby ohlásili radostnú novinu o narodení Ježiša v Betleheme. Aj vďaka vašej podpore prinášajú nádej mnohým ľuďom v krajinách na africkom kontinente.

Pre koho koledovali tento rok?

Dobrá novina nezabúda na ľudí s postihnutím, najmä deti. Práve ľudia s postihnutím, či už v Európe, no predovšetkým v chudobnejších krajinách, to majú na ceste za svojimi snami oveľa ťažšie. Stretávajú sa s diskrimináciou, nepochopením a odmietaním okolia aj vlastných rodín. Ľudia ich považujú za neschopných, alebo ich ľutujú. Nepotrebujú však súcit. Aj oni majú potenciál a talent, ktorý môžu rozvíjať, ak im spoločnosť vytvorí vhodné podmienky.

Veľké poďakovanie patrí aj všetkým koledníkom našej farnosti, ktorí sa na ohlasovanie Dobrej noviny poctivo pripravovali. Nebeský Otec ich za to raz určite hojne odmení.