Dobrá novina 2013

Milí priatelia Dobrej noviny,

ďakujeme vám, že ste otvorili dvere svojho príbytku pre mladých poslov tej najkrajšej vianočnej zvesti. Prišli, aby oznámili radostnú novinu o narodení Spasiteľa a zavinšovali Božie požehnanie do nového roka. Vďaka vašej podpore sú požehnaním i pre mnohých ľudí v krajinách Afriky, a tak spoločne prispievame k spravodlivejšiemu svetu.

Pre koho koledovali tento rok?

Prostredníctvom podporených projektov pomôžeme ľuďom s postihnutím v krajinách východnej Afriky, ktorí žijú v ťažkých podmienkach pod hranicou chudoby. Cieľom Dobrej noviny je podporovať ich ľudskú dôstojnosť, ktorá je základným právom každého človeka. Konkrétne podporí rozvojové projekty zamerané na ľudí s postihnutím v Keni a Ugande, ale aj ďalšie projekty pre najbiednejších. Aj preto sa mottom tohtoročného koledovania stalo heslo Rovnaký meter na každého, zdôrazňujúce myšlienku, že každá ľudská bytosť má rovnaké právo na dôstojný život.

Ďakujeme všetkým koledníkom z našej farnosti, ktorí sa aj tento rok zapojili do koledovania a pre dobrú vec sa neváhali vzdať tepla a pohodlia. Nebeský Otec ich za to raz určite bohato odmení.

 

Nebeský Otec, Kráľ pokoja,

požehnaj deti, ktoré myslia na ľudí v núdzi.

Požehnaj všetky svoje deti po celom svete,

najmä tie najzraniteľnejšie a tie, ktoré trpia.

Požehnaj všetkých, ktorí sa usilujú o pokoj.

Nech napodobňujeme ich odvahu a pomáhame

im pri hľadaní spravodlivosti.

O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen