Dobrá novina 2014

Absolvovali sme ďalší ročník Dobrej noviny. Deti a mladí z celej farnosti sa znovu raz vybrali do našich domácností, aby so zvončekom v ruke a hlavne nahlas a naliehavo ohlasovali radostnú zvesť. Ďakujeme im, že obetovali sviatočné popoludnie, aj vám, že ste im otvorili svoje domovy a srdcia a stali sa tak súčasťou úsilia o dôstojnejší život človeka a spravodlivejší svet.

Podporou vybraných projektov v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a zabezpe-čenia prístupu k čistej pitnej vode v krajinách východnej Afriky pomáha Dobrá novina ľuďom v ťažkých životných situáciách získať podmienky na dôstojnejší život.  Posilňuje sa tak ich vedomie vlastnej ľudskej dôstojnosti, ktorej rešpektovanie je základným právom každého človeka.

Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina v roku 2015 viaceré rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, žien, mladých ľudí, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.