Dole

Piatkový pôstny večer

„Byť dole“

Tému, ktorá je primárne určená mladým v rámci prípravy na blížiace sa Svetové dni mládeže v Rio de Janeiro (Brazília) a Národné stretnutie mládeže v Ružomberku, nám 8. marca ponúkol na zamyslenie náš piatkový pôstny hosť. Moderátor ACM o. Marek Roják má k mladým blízko a bolo to vidieť aj v piatok.

Naše stretnutie sme začali spoločnou modlitbou detskej krížovej cesty, pokračovali sme svätou omšou, ktorú spolu s hosťom celebrovali aj naši kňazi a zavŕšili ho stretkom s mládežníkmi vo farskom klube.

Na úvod svojho príhovoru nás o. Roják formou krížovky vyskúšal zo znalosti Svätého Písma a dejín Cirkvi. „Slabosti a pády“ boli vylúštenou tajničkou, ktorá nám napovedala, o čom sa budeme zamýšľať. Hriech, slabosť, neúspech, sklamanie, kríza .... jednoducho pád dole. Všetci sme už zažili to svoje „dole“. Nie je nám to príjemné, ale učí nás vernosti, vychováva, očisťuje. Pravda, za predpokladu, že to „dole“ chceme prijať a zvládnuť. Vedieť vo svojom živote prijať ono “dole” znamená prijať Kristove utrpenie, kríž a vzkriesenie. Vedieť ho zvládnuť nám zase pomôže modlitba, život zo sviatostí, čítanie Božieho slova, život v spoločenstve, ale aj humor.

Ďakujeme nášmu hosťovi, že prišiel medzi nás a prispel k tomu, že sme jeden tradičný pôstny piatkový večer mohli prežiť trošku netradične.