Dom na skale

Prvé chvíle nového roka nachádzajú každého z nás v inej životnej situácii. Niektorých šťastných a spokojných, iných bez odvahy a zápasiacich s neúspechom či problémami.

Stojíme na prahu nového časového úseku. Pozeráme sa s nádejou. Veď ak uplynulý rok bol k nám nepriaznivý, plný ťažkostí a skúšok, iste nový prinesie úľavu, radosť, šťastie. Ak bol úspešný, dúfame, že budeme deťmi „Šťasteny“ i v tomto roku. Preto si vzájomne podávame ruky a z hĺbky srdca si želáme, aby nasledujúce dni boli prežité v zdraví, radosti, láske a pokoji. K želaniu, ktoré odovzdávame iným či od iných prijímame, pripájame nové odhodlanie, novú odvahu, nové predsavzatia a plány.

Chápeme však, že len to nestačí. Preto svoje plány a predsavzatia chceme budovať na pevnom základe, ktorým je Boh. Aby, aj keď príde príval, búrka života, neúspechy, sme sa mohli podobať múdremu mužovi z evanjelia, ktorý postavil svoj dom na skale, nie na piesku.