Expedícia za Duchom Svätým

Podstatou birmovky je to, že na teba zostúpi Duch Svätý.

Mnohí hovoria: Ježišovi, Synovi, rozumiem. K Otcovi sa modlím. Ale Duch Svätý mi ostáva cudzí. No na spoznanie Ducha Svätého existuje úplne jednoduchý kľúč:

  • Zamysli sa najskôr nad týmto: Duch Svätý je Duch Boží, sila, ktorá poháňala Ježiša. Láska, ktorá bola medzi Ježišom a Otcom. Moc, ktorou Ježiš uzdravoval.
  • Keď sa  Ježiš  nechal pokrstiť v Jordáne, niečo na neho zhora zostúpilo  v podobe holubice. Dalo by sa povedať, že Boh Otec mu poslal zopár dobrých myšlienok alebo akúsi božskú energiu. Ale to nevystihuje podstatu veci. Dobré myšlienky sú ako vzduch. Prídu a odídu. Energia vyprchá.
  • Ježiš nedostal zhora nijakú myšlienku a nebol ani batériou, ktorú nabili neznámou energiou. Pri Ježišovom krste sa nám viditeľným spôsobom ukazuje jeho vzťah k Otcovi.
  • Duch Svätý je zosobnením Božej lásky. To znamená, že Láske môžeme tykať. Láska vidí a počuje. Samotná Láska nám odpovedá.
  • Ježiš nám daroval svoju lásku, svojho Ducha Svätého. Nedaroval nám len nejaké originálne myšlienky, na ktoré má autorské právo © Ježiš. Dal nám svojho Ducha – živú bytosť, ktorá koná, ktorej sa môžeme prihovárať, ktorá počuje a odpovedá, ktorá nás sprevádza a vedie, ku ktorej sa možno modliť atď.
  • Duch Svätý je s nami rovnako, ako bol Ježiš so svojimi učeníkmi. Rovnako blízko. Je rovnako prístupný. Rovnako pozorný. Rovnako uzdravujúci. A rovnako ako Ježiš koná zázraky.
  • Tak musíme rozumieť tvrdeniu, že Duch Svätý (Duch Ježiša) žije v Cirkvi a vedie ju. Žije v každom jednom pokrstenom človeku, ktorý sa otvoril realite Boha.

Ježiš je pri svojom Otcovi. Ale vďaka Duchu Svätému je v zásade rovnako dosiahnuteľný, akoby sa stále prechádzal po Galiley alebo sa nám prihováral na brehoch Genezaretského jazera.

Aj ten najobyčajnejší človek, ktorý otvorí srdce Božiemu Duchu Svätému, hneď nájde pokoj a radosť – lebo k nemu príde Láska sama a urobí si v ňom príbytok.

Príď Duchu Svätý! Príď aj do môjho srdca! Naplň ma svojou radosťou, svojím pokojom, svojou božskou mocou. Príď a prebývaj vo mne! Cíť sa ako doma. Vyžeň z útrob môjho srdca všetky zlé myšlienky, všetok nepokoj, všetok smútok a strach. Duch Svätý, buď mi najlepším priateľom a radcom. Veď ma, aby som sa nikdy neodklonil od Božích chodníkov. Vnukni mi do srdca pokoj. Uteš ma v smútku. Posilni ma v boji s pokušeniami. Zohrej ma, keď moja láska chladne. Daj, aby som bol svetlom a stal sa znakom Božej lásky pre ostatných. Veni, Sancte Spiritus!