Farská púť do Talianska

V dňoch 24.2. – 2.3.2024 sme sa spolu s naším duchovným otcom Stanislavom zúčastnili týždenného pútnického zájazdu do Talianska

 

Navštívili sme miesta

MONTE SANT'ANGELO, SAN GIOVANNI ROTONDO, RÍM, VATIKÁN, ASSISI

V sobotu v  poobedňajších hodinách sme odchádzali zo Slovenska cez Maďarsko a Slovinsko do Talianska.

Na druhý deň sme v neskorších popoludňajších hodinách navštívili pútnické miesto na vrchole hory Gargano, mestečko Monte Sant´Angelo - jaskyňu, resp. miesto zjavenia Michala Archanjela, potom nasledovala večera a ubytovanie.

Tretí deň sme sa po raňajkách presunuli autobusom do neďalekého mestečka San Giovanni  Rotondo, miesta pôsobenia v kňazskej službe a úmrtia sv. Pátra Pia. Zúčastnili sme sa aj sv. omše v blízkosti jeho vystaveného neporušeného tela.
Sv. Páter Pio patrí k najväčším svätcom posledných storočí. Jeho život je spätý so zázračnými „zásahmi nebies“. Desaťročia nosil na svojom tele stigmy, viditeľné znaky Kristovho utrpenia. Poznal myšlienky človeka a vedel čítať v srdciach ľudí, mal dar videnia, bilokoval, na jeho príhovor sa diali mnohé obrátenia a uzdravenia. Dokázal písať a čítať v jazyku, ktorý neovládal. Upriamoval pozornosť na Kristovo telo ako prostriedok spásy. Celý život bojoval s diablom. Po jeho smrti stigmy zmizli a telo zostalo úplne zachované. Čo je ďalšia záhada, ďalší veľký zázrak.

V popoludňajších hodinách sme sa presunuli autobusom do Ríma, kde nasledovalo ubytovanie v bungalovoch.

Štvrtý deň, v utorok, sme navštívili Laterán, časť Ríma, v ktorej sídlil významný a bohatý rod Lateránov. Pozreli sme si Lateránsky palác, vedľa neho Lateránsku baziliku, ako prvé sídlo pápežov, Sväté schody z Pilátovho Pretória - je ich spolu 28 a drevo na nich bolo reštaurované po 400 rokoch. Videli sme vysoký stĺp z Egypta - obelisk, obraz sv. Bartolomeja, stiahnutého z kože, sochu cisára Konštantína Veľkého, ktorý ako prvý v  roku 313 povolil kresťanstvo, že sa mohlo slobodne vyznávať a nebola to sekta. V bazilike je vystavená časť jasličiek dovezených z Betlehema sv. Helenou, matkou sv. Konštantína a iné predmety, ktoré tam z Judei doviezla – časť tŕňovej koruny, dva klince a časť  z  kríža, i časť schodov, po ktorých Ježiš kráčal. Navštívili sme druhú najväčšiu baziliku v Ríme, Baziliku Santa Maria Maggiore, kde sa nachádza ikona Božej Matky Márie s dieťaťom, pri ktorej sa pápež modlí pred každou apoštolskou cestou a po nej. Práve v nej si pápež František praje byť aj pochovaný.

Piaty deň, v stredu, sme navštívili VATIKÁN, boli sme na generálnej audiencii u Svätého Otca Františka, aj v Bazilike sv. Petra na veľkolepom Svätopeterskom námestí, na ktorom sa vypína až k nebu majestátna kupola. Kolonáda, ktorá tvorí slávnostný vstup do Baziliky sv. Petra a do Vatikánu, je najkrajším Berniniho dielom. Na námestí je vztýčený obelisk vysoký 25 m, ktorý bol prinesený z Néronovho cirkusu. Nachádzajú sa tam dve fontány, Balkón požehnaní, Svätá brána. Večer sme obzreli Anjelský hrad, navštívili Kostol Božieho milosrdenstva, Kostol sv. Anny.

Šiesty deň sme navštívili Baziliku sv. Pavla za hradbami, ktorá bola vystavaná cisárom Konštantínom. V opátstve Tre Fontane sme videli miesto, kde bol sv. Pavol sťatý, časť stĺpa a kúsok cesty, po ktorej šiel na smrť. Videli sme kríž sv. Brigity švédskej. Nasledovala prehliadka antického Ríma. Obdivovali sme Koloseum, siedmy div sveta v Európe, arénu - obrovský amfiteáter, ktorý židovskí otroci vystavali za dobu 8 rokov. Na Kapitol, ako náboženské a politické stredisko Ríma, sme vystupovali po veľkom schodisku Cordonata, ktoré navrhol Michelangelo. Videli sme Konštantínov oblúk, Rímske fórum - Forum Romanum, Palatinus, kde boli cisárske paláce a sídlila tam elita za kráľov a cisárov, Titov oblúk, postavený senátom na pamiatku dobytia Jeruzalema, Pantheon, Piazza Navona, Fontánu di Trevi od Bernininho, Fontánu štyroch riek, Baziliku Františky Rímskej, ktorá mala videnie o pekle, Baziliku sv. Klimenta, pápeža, ktorý bol vo vyhnanstve na Kryme, obrovskú sochu sv. Konštantína, syna sv. Heleny, kostol zasvätený sv. Agnese, Kostol sv. Vincenta, kde je ukrytých 22 sŕdc pápežov.

Siedmy deň, v piatok, sme po raňajkách odchádzali do Assisi, do najkrajšieho kraja v Umbrii. Navštívili sme Kostol Panny Márie Anjelskej, Baziliku sv. Františka, Baziliku sv. Kláry. Navštívili sme ešte mnoho ďalších významných kostolov zasvätených rôznym svätcom, videli rôzne svetoznáme maľby, sochy v nadživotnej veľkosti, ktoré vytvorili poprední umelci svetového formátu.

Obohatení zážitkami a naplnení dojmami sme sa v sobotu v popoludňajších hodinách šťastlivo vrátili domov.

V závere sa všetci pútnici chceme veľmi pekne poďakovať nášmu duchovnému otcovi Stanislavovi, ktorý túto púť zorganizoval, vybavil a každý deň nám v nádherných kostoloch a bazilikách odslúžil aj svätú omšu.

Ďalšie poďakovanie patrí CK Mária a našim sprievodkyniam Martinke a Majke z obidvoch autobusov, ktoré nám svoje vedomosti odovzdávali na každom z navštívených miest.

Ďalšie, a nemalé, poďakovanie patrí aj všetkým štyrom vodičom oboch autobusov, ktorí po cestách za naším putovaním odviedli kus dobrej práce a šťastne a bezpečne nás doviezli naspäť domov.

Čas strávený na týchto pútnických miestach a jedinečné zážitky zostanú zapamätané hlboko a navždy v našich srdciach.

Tatiana B.

Fotogalériu nájdete tu.