Farský deň 2022

Spoločne a blízko (k Bohu i sebe navzájom)

Ak by sme chceli len tak stručne zhrnúť, aký bol tohtoročný farský deň, s týmito dvomi slovami by sme si úplne vystačili. Ale bolo nám spolu tak dobre, že vám chceme prezradiť oveľa viac. Najlepšie tak, že sa hneď aj poďakujeme:

-     ďakujeme organizátorom, že vybrali pekný dátum – slávnosť sv. Cyrila a Metoda, aby sme nezabudli, že sme spoločenstvom viery aj vďaka ich odvahe a misii medzi našimi predkami;

-     ďakujeme nášmu duchovnému otcovi, že sa stal hostiteľom a prichýlil nás na fare a farskom dvore, duchovnému otcovi Ondrejovi za povzbudivý príhovor na slávnostnej svätej omši a duchovnému otcovi Blažejovi, že nás prekvapil a prišiel na chvíľu medzi nás;

-     ďakujeme kostolníčkam za prípravu priestoru, miništrantom, lektorom, kantorovi a mladým, že nás počas svätej omše sprevádzali, aj keď im vietor obracal strany a bral noty;

-     ďakujeme zvukárovi Peťovi, že sme všetko počuli. Najprv sv. omšu a potom, hlavne, kde sa dá najesť, napiť a zahrať sa;

-     ďakujeme moderátorovi Tomášovi, že nás s vtipom a šarmom informoval o programe, odmoderoval nezabudnuteľnú tombolu a stihol sa na chvíľu premeniť aj na Spidermana;

-     duchovný otec osobitne a už vopred ďakuje tým, ktorí v tombole vyhrali upratovanie fary, kosenie farského dvora a umývanie jeho auta. My ostatní im, samozrejme, blahoželáme.

-     ďakujeme členom farskej rady a ochotným dobrovoľníkom z celej farnosti, že nikto nezostal hladný (obidva gulášiky, komperniky, wafle aj všetky koláčiky boli skvelé) a smädný (aj keď sa moderátor vyhrážal, že sa dá načapovať len toľko pív a kofôl, koľko sv. prijímaní bolo rozdaných v predchádzajúcu nedeľu);

-     ďakujeme country skupine Kentucky Jack, že svojím spevom, hudbou, temperamentom a humorom vytvorili skvelú atmosféru a všetkých rozospievali;

-     ďakujeme Viky, ktorá svojím výzorom víly a krásnym hlasom potešila všetky oči a uši, roztlieskala ruky a pohladila dušu;

-     ďakujeme speváčke a hudobníčke Tatiane Zukovskej z Ukrajiny za emotívne pripomenutie toho, že mier, pokoj a radosť nie sú všade samozrejmosťou;

-     ďakujeme všetkým, ktorí dávali pozor pri skákacom hrade a trampolíne, aby sa mohli vyšantiť aj deti. Aj tým, ktorí maľovali na tvár, či iné končatiny. A samozrejme mimoňom, ktorí niektorých vytancovali, iných vystrašili...

-     ďakujeme chlapcom, ktorí prevetrali duchovného otca a kurátorov vo futbale. Mimochodom vyhrali. Tesne, ale predsa.

-     ďakujeme farskej ZOO – ovečkám, sliepkam, pávom, zajacom, rybkám a vtáčikom, že to s nami celý deň vydržali;

-     najväčšie ĎAKUJEME patrí nebeskému Otcovi, že nás požehnáva svojou prítomnosťou v našom farskom spoločenstve a doprial nám túto krásnu príležitosť na stretnutie, úsmev, rozhovor a dobrú náladu.

P.S. Toto bol určite prvý farský deň, pred ktorým sme sa nemodlili za pekné počasie, ale za dážď. A večer skutočne zapršalo. Do neba odkazujeme, že aj za to ďakujeme :).