Farský detský tábor 2022

Zábava, skvelý kolektív, oddych, originálny program a „kopec“ srandy. Aj takto môžeme opísať farský detský tábor, ktorý prebiehal od 12. do 14. júla u nás v Ruskove. Témou tohto trojdňového dobrodružstva bola Abrahámova cesta, počas ktorej sa deti oboznámili s biblickým príbehom Abraháma a jeho potomkov.

Abrahám je predstavovaný ako vzor človeka, ktorý sa spoliehal na Božie zasľúbenia. Aj preto hlavné motto tábora znelo: „Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi“, tak ako to urobil Abrahám. Aby sme deťom priblížili myšlienku tábora, každý deň odštartoval rozprávaním biblického príbehu, na ktorý nadväzovali aktivity, pri ktorých sa deti, ale aj animátori, mohli vyblázniť.

Po výbornom obede, nasledovali tvorivé dielne, kde mali deti možnosť vytvoriť niečo samé a pri tom získať nové zručnosti, ako výroba cestovnej kapsy a rôznych obrázkov, ktoré mohli podarovať rodičom alebo svojim blízkym.

Na záver dňa sa deti aj animátori zúčastnili detskej svätej omše, kde mali možnosť poďakovať Bohu svojimi modlitbami či spevom a prerozprávať Abrahámov príbeh starším.

Plní nezabudnuteľných zážitkov a skúseností sme zakončili naše Abrahámove putovanie farskou opekačkou, kde sme si spolu aj s rodičmi dopriali nejaké tie dobroty a potancovali si.

Určite sa všetci zúčastnení zhodnú na tom, že to bol príjemne strávený čas a každému priniesol niečo iné. Už teraz sa tešíme na budúci rok, kde spolu objavíme ďalšie múdrosti Biblie a zabavíme sa spolu.

Animátorka Lenka