Farský futbalový turnaj

Futbal je jednou z najobľúbenejších hier na svete. Aj v našej farnosti si ho radi zahráme. Tento krát sme dali priestor mladším školákom, aby si v pekné sobotné popoludnie vyskúšali svoje schopnosti.

Začali sme svätou omšou vo farskom kostole a po nej sme sa presunuli na multifunkčné ihrisko. Po rozcvičke sa hráči rozdelili do troch družstiev a turnaj sa mohol začať. Zapojil sa každý, kto mal chuť: chlapci aj dievčatá, mladí aj starší, pán farár a aj niektorí rodičia.

Keď sa dohral aj posledný zápas a víťazi boli jasní, vrátili sme sa občerstviť na faru.

Sladkú odmenu si zaslúžil každý a víťazi si odniesli aj medailu. Blahoželáme a tešíme sa na najbližšie športové zápolenie.

ZF